Hozzájárulhatnak-e a közbeszerzések a fenntarthatósági célok eléréséhez? - a magyar közbeszerzési stratégia bemutatása, II. rész

2023. február 3., péntek – 17:03

Cikkünk január 25-én megjelent első részében bemutattuk, hogy Magyarország nemrég közzé tett zöld közbeszerzési stratégiájának fő célja, hogy 2027-re a zöld szempontokat tartalmazó hazai közbeszerzések aránya érje el legalább a 30, egyes ágazatspecifikus eljárásokban pedig akár 100 %-ot is. Hogy a kormányzat ezt milyen eszközökkel kívánja előmozdítani, azt mai írásunkban tekintjük át.

Számos intézkedés várható a zöld közbeszerzési kompetenciák elősegítéséért

Ahogy cikkünk első részében már utaltunk rá, Magyarországnak a környezet-és klímavédelemmel, valamint a fenntartható fejlődéssel és a körforgásos gazdaságra történő áttéréssel összefüggésben a nemzetközi megállapodásokból és az Európai Unió által elfogadott politikai és stratégiai dokumentumokból fakadó kötelezettségei teljesítéséhez és saját célkitűzései eléréséhez elengedhetetlen a közbeszerzésekben a zöld szempontok minél szélesebb körben való alkalmazásának elősegítése. A kormánynak ehhez az általa irányított költségvetési szervekben az eddigieknél is jobban kell ösztönöznie a zöld szempontok alkalmazását.

A 2022-27-re felállított stratégia értelmében a fentebb említett uniós irányelvekkel összhangban és a zöld közbeszerzési kompetenciák erősítése érdekében

  • az elkövetkező években egyes beszerzési tárgyak, termékek, szolgáltatások és építési munkák tekintetében sor kerülhet a közbeszerzési eljárások esetében bizonyos zöld szempontok alkalmazására;

  • az úgynevezett tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása érdekében elérendő beszerzési célkértékek meghatározására;

  • a hazai közbeszerzésekben a gyakorlati alkalmazásba közvetlenül átültethető zöldközbeszerzési eljárások kidolgozására;

  • tudásmegosztó fórumként egy zöld közbeszerzési eszköztár létrehozására;

  • ágazati szintű, a hazai gyakorlati alkalmazásra közvetlenül felhasnzálható közbeszerzési segédanyagok kidolgozására és közzétételére;

  • az életciklus-költség sámítását segítő eszközök kidolgozására és minden érintett számára elérhetővé tételére;

  • az ökocímkék hazai közbeszerzési alkalmazását segítő eszközrendszer kidolgozására; és nem utolsósorban

  • finanszírozási források elérhetővé tételére a hazai kis-és középvállalkozások számára a zöld közbeszerzési követelményeknek történő megfelelés érdekében.

A következő cikkünkben bemutatjuk, hogy a kívánt, elérendő célokhoz képest jelenleg mely ágazatok közbeszerzéseiben és milyen mértékben érvényesülnek a zöld szempontok kötelező jelleggel, és hogy alakult a helyzet a pandémia éveiben.