Értékelő és Minősítő Bizottság

ded


A Környezetbarát Termék Értékelő és Minősítő Bizottság a 29/1997 (VIII. 29.) KTM rendelet előírásai szerint tevékenykedik.

A Bizottság feladatköre

Az Értékelő és Minősítő Bizottság a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott céloknak megfelelően a HungaroMet Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Szervezet) által készített előterjesztések alapján meghatározza és legalább 5 évenkénti felülvizsgálja a nemzeti rendszerben a minősítési feltételeket és azok érvényességi idejét, javaslatot tesz – a miniszter részére – az Európai Unió ökocímke rendszerében a nemzeti álláspont kialakításához, valamint ellátja mindazon feladatot, amelyet a jogszabály számára előír. 

A Bizottság tagjai

A miniszter felkérése alapján

1.) az építésügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium építésügyért

felelős képviselője,

2.) az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

egészségügyért felelős képviselője,

3.) a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium földügyért felelős

képviselője,

4.) az iparügyekért felelős miniszter által vezetett minisztérium iparügyekért

felelős képviselője,

5.) az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért és az állami vagyon

felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztérium közbeszerzésért

felelős képviselője,

6.) a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium

környezetvédelemért felelős képviselője,

7.) a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium képviselője,

8.) a Szervezet képviselője,

A következő szervezetek és civil mozgalmak által delegált egy-egy képviselő:

9.) Magyar Tudományos Akadémia,

10.) Nemzeti Akkreditáló Testület,

11.) a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata,

12) a gazdasági érdekképviselet területén országos működési területű és legalább

öt éve működő civil szervezet,

13.) a kereskedelem területén országos működési területű és legalább öt éve

működő civil szervezet,

14.) a fogyasztóvédelem területén országos működési területű és legalább öt éve

működő civil szervezet,

15.) a környezet- és természetvédő civil szervezetek országos találkozója.

A Bizottság elnöke a Szervezet képviselője (29/1997. (VIII. 29) KTM rendelet alapján).

Határozathozatal

A Bizottsági ülés határozatképes, ha a tagok több mint 50 %-a, de legalább 8 fő jelen van, vagy a napirendi kérdésekkel kapcsolatosan előzetesen írásban szavazott.

A Bizottság a határozatait nyílt szavazás során, egyszerű többséggel hozza, azzal, hogy a döntést legalább a jelenlévő bizottsági tagok többségének támogatnia kell.

Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

Az ülésről az Elnök – illetve az általa megbízott személy – jegyzőkönyvet készít, amelyet az ülést követően 8 napon belül megküld a Bizottság tagjainak. A jegyzőkönyv – napirendi pontok szerint – tartalmazza az adott kérdésben felmerült javaslatokat, észrevételeket, indítványokat, a döntéshozatal időpontját, a határozat tartalmát, a határozat hatályát, a határozathozatalban résztvevő személyek nevét, a határozatot támogató(k) és ellenkező(k) számarányát és lehetőség szerint személyét.