Ökocímke új környezeti innovációhoz

uj kornyezeti innovacio


1. Általános információk

Magyarország nemzeti meteorológiai szolgáltatójáról és a meteorológiai tevékenységről szóló 547/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. § (7) bekezdése értelmében, 2024. január 1. napjától a környezetvédelemmel – többek között a környezetbarát termék és európai ökocímke tanúsítással – összefüggő közfeladatokat a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-től jogutódlással a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Szervezet) vette át.

A Rendelet szerint a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. környezetvédelmi feladatellátással összefüggő jogosultságai és kötelezettségei 2024. január 1-jétől a Szervezetet jogosítják, illetve kötelezik.

2. Új feltételrendszerek

A termékeknek vagy szolgáltatásoknak egy előre rögzített követelményrendszernek kell megfelelniük a „Környezetbarát Termék” védjegy használatának elnyeréséhez. A „Környezetbarát Termék” védjegy adott kritériumrendszereit a szakértők javaslata alapján az Értékelő és Minősítő Bizottság (a továbbiakban: ÉMB) fogadja el. A terméknek, azon túl, hogy megfelelő környezetkímélő paraméterekkel rendelkezik, ki kell elégíteni a forgalomba hozatal követelményeit, műszaki és formaminőségi szintje pedig (ahol ez követelmény) el kell, hogy érje a Magyarországon jó minőségűnek elfogadott termékek színvonalát. (MSZ I. o.).

Új ökocímke feltételrendszerre azon termékcsoportok esetében van a legnagyobb szükség, amelyek esetében sem hazai, sem EU-s ökocímke feltételrendszer nem került kidolgozásra, illetve amelyekre vonatkozóan nincsenek zöld közbeszerzési kritériumok vagy zöld közbeszerzési útmutatók, de piaci igény lenne a termékcsoport környezetbarát kritériumokat tartalmazó feltételrendszerének megpályázására és a környezetbarát védjegy elnyerésére.

3. Új termék/szolgáltatás csoportra vonatkozó minősítési feltételrendszer meghatározása

A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló többször módosított 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet 3. § 1. bekezdése alapján a terméknek vagy szolgáltatásnak a minősítő rendszerbe való bevonását, a termékcsoportra vonatkozó minősítési feltételek meghatározását a Szervezethez benyújtott indoklással ellátott javaslattal bárki kezdeményezheti.

A Szervezet részére megküldött, írásos kezdeményezés alapján a Szervezet javaslatot készít az ÉMB részére. Az ÉMB a Szervezet javaslata alapján dönt a termékcsoport minősítési rendszerbe történő bevonásáról.

4. A javaslat tartalmi követelményei

1. A lakosság vagy civil szervezet részéről érkező javaslat tartalmazzon írásos ismertetést:

- a termék használati funkciójáról;

- a javasolt termék minősítésétől várható környezetvédelmi előnyökről, a

kereskedelmi forgalomban lévő hasonló rendeltetésű termékekhez viszonyítva.

2. A gyártók, forgalmazók, szolgáltatók, szakmai szervezetek, illetve állami intézmények részéről érkező javaslat tartalmazzon írásban megfogalmazott, átfogó értékelést:

- a termék használati funkciójáról;

- a javasolt termék minősítésétől várható környezetvédelmi előnyökről, a kereskedelmi forgalomban lévő hasonló rendeltetésű termékekhez viszonyítva;

- a nyersanyag- és energiafelhasználás környezetvédelmi kérdéseiről a javasolt termék előállítása során;

- az energia-fogyasztásról és környezeti hatásokról (ahol szükséges és lehetséges) a termék felhasználási életciklusában;

- a hulladékká váló termék hasznosítására, illetve ártalmatlanítására vonatkozó környezeti információkról.

Vizsgálandó környezeti hatások: környezeti biztonság, energiatakarékosság, a környezetbe történő kibocsátások, a hulladékok mennyiségének és környezeti veszélyességének csökkentése, az ökorendszerek és az ózonréteg védelme, a levegő, a víz és a talaj védelme.

A rendszer elemzését a világon általánosan elterjedt - azonos rendeltetésű - termékekkel, szolgáltatásokkal összehasonlítva kell elvégezni, részletezve azt, hogy a javaslatban szereplő feladatra milyen általános megoldások vannak, azoknak melyek a hátrányos környezeti hatásai, és ezzel szemben a „környezetbarátnak” feltételezett megoldás milyen előnyös környezeti tulajdonságokkal rendelkezhet a teljes életút vizsgálata alapján.