Ökocímke új környezeti innovációhoz

uj kornyezeti innovacio


1. Általános információk

Magyarországon a környezetbarát termékminősítés rendszerét, a környezetbarát védjegyet a Környezetvédelmi Minisztérium 1993-ban hozta létre, a fogyasztók vásárlási döntéseiben a környezetvédelmi szempontok érvényesítésére. A környezetbarát minősítő rendszer másik célja a gyártók és forgalmazók orientálása a kisebb anyag- és energiaigényű, és a környezetet kevésbé szennyező termékek fejlesztésére, gyártására, forgalmazására, eljárások bevezetésére. Mind a fogyasztók, mind a gyártók szempontjából fontos, hogy a környezet iránti felelősségtudatot erősítsék.

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (a Társaság jogelődje Környezetbarát Termék Nonprofit Kft.) végzi 1994. január 1-jétől Magyarország első közhasznú társaságaként a környezetkímélő termékek megkülönböztető megfelelőség-tanúsító rendszerének működtetését a 3325/1993. számú Kormányhatározat alapján.

A Társaság feladata a nemzeti-, valamint az EU ökocímke megfelelőség-tanúsító intézményrendszereinek magyarországi működtetése, a többször módosított 29/1997. (VIII.29.) számú KTM rendelet, illetve a 83/2003. (VI. 7.) Kormányrendelet, valamint a vonatkozó uniós jogszabályok alapján.

Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
Környezetbarát Termék és Európai Ökocímke Tanúsító Igazgatóság

Címünk: 1223 Budapest, Park u. 2.
Telefon: (+36) 1 362 8139
Mobil: (+36) 20 951-1626
Web: www.okocimke.hu | E-mail: info [at] okocimke.hu 
 

2. Új feltételrendszerek

A termékeknek vagy szolgáltatásoknak egy előre rögzített követelményrendszernek kell megfelelniük a „Környezetbarát Termék” védjegy használatának elnyeréséhez. A „Környezetbarát Termék” védjegy adott kritériumrendszereit a szakértők javaslata alapján az Értékelő és Minősítő Bizottság (a továbbiakban: ÉMB) fogadja el. A terméknek, azon túl, hogy megfelelő környezetkímélő paraméterekkel rendelkezik, ki kell elégíteni a forgalomba hozatal követelményeit, műszaki és formaminőségi szintje pedig (ahol ez követelmény) el kell, hogy érje a Magyarországon jó minőségűnek elfogadott termékek színvonalát. (MSZ I. o.).

Új ökocímke feltételrendszerre azon termékcsoportok esetében van a legnagyobb szükség, amelyek esetében sem hazai, sem EU-s ökocímke feltételrendszer nem került kidolgozásra, illetve amelyekre vonatkozóan nincsenek zöld közbeszerzési kritériumok vagy zöld közbeszerzési útmutatók, de piaci igény lenne a termékcsoport környezetbarát kritériumokat tartalmazó feltételrendszerének megpályázására és a környezetbarát védjegy elnyerésére.

3. Új termék/szolgáltatás csoportra vonatkozó minősítési feltételrendszer meghatározása

A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló többször módosított 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet 3. § 1. bekezdése alapján a terméknek vagy szolgáltatásnak a minősítő rendszerbe való bevonását, a termékcsoportra vonatkozó minősítési feltételek meghatározását a Társasághoz benyújtott indoklással ellátott javaslattal bárki kezdeményezheti.

A Társaság részére megküldött, írásos kezdeményezés alapján a Társaság javaslatot készít az ÉMB részére. Az ÉMB a Társaság javaslata alapján dönt a termékcsoport minősítési rendszerbe történő bevonásáról.

4. A javaslat tartalmi követelményei

1. A lakosság vagy civil szervezet részéről érkező javaslat tartalmazzon írásos ismertetést:

- a termék használati funkciójáról;

- a javasolt termék minősítésétől várható környezetvédelmi előnyökről, a

kereskedelmi forgalomban lévő hasonló rendeltetésű termékekhez viszonyítva.

2. A gyártók, forgalmazók, szolgáltatók, szakmai szervezetek, illetve állami intézmények részéről érkező javaslat tartalmazzon írásban megfogalmazott, átfogó értékelést:

- a termék használati funkciójáról;

- a javasolt termék minősítésétől várható környezetvédelmi előnyökről, a kereskedelmi forgalomban lévő hasonló rendeltetésű termékekhez viszonyítva;

- a nyersanyag- és energiafelhasználás környezetvédelmi kérdéseiről a javasolt termék előállítása során;

- az energia-fogyasztásról és környezeti hatásokról (ahol szükséges és lehetséges) a termék felhasználási életciklusában;

- a hulladékká váló termék hasznosítására, illetve ártalmatlanítására vonatkozó környezeti információkról.

Vizsgálandó környezeti hatások: környezeti biztonság, energiatakarékosság, a környezetbe történő kibocsátások, a hulladékok mennyiségének és környezeti veszélyességének csökkentése, az ökorendszerek és az ózonréteg védelme, a levegő, a víz és a talaj védelme.

A rendszer elemzését a világon általánosan elterjedt - azonos rendeltetésű - termékekkel, szolgáltatásokkal összehasonlítva kell elvégezni, részletezve azt, hogy a javaslatban szereplő feladatra milyen általános megoldások vannak, azoknak melyek a hátrányos környezeti hatásai, és ezzel szemben a „környezetbarátnak” feltételezett megoldás milyen előnyös környezeti tulajdonságokkal rendelkezhet a teljes életút vizsgálata alapján.