2024-ben ünnepeli 30 éves fennállását a "Környezetbarát Termék" védjegy

2023. december 21., csütörtök – 14:39

A HungaroMet Nonprofit Zrt. tevékenysége 2024-ben a következő mérföldkőhöz érkezik: a magyar nemzeti „Környezetbarát Termék” védjegy 2024-ben ünnepli fennállásának 30. évfordulóját.

A magyar „Környezetbarát Termék” védjegy hazánk uniós jogharmonizációja következtében született meg egy 1993. szeptember 9-i kormányhatározat nyomán. A határozat értelmében az akkori Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium a 29/1997 (VIII.29.) KTM rendelettel szabályozta a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszerét.

A feladatot ellátó szervezet 1994. január 1-jétől látja el a környezetkímélő termékek megkülönböztető minőségtanúsító rendszerének működtetését a vonatkozó jogszabályok alapján.

A termékek, technológiák és szolgáltatások környezetbarát minősítését megkülönböztető jelzésként a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium által megbízott szervezet javára a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál lajstromozott védjegy, mint megkülönböztető jelzés (a továbbiakban együtt: védjegy) tanúsítja, amely egy kocsánytalan tölgyet szimbolizál.

A környezetbarát minősítés és tanúsítás célja a fogyasztók tájékoztatása a minősített termékekről és szolgáltatásokról, ezáltal a fogyasztók környezet iránti felelősségtudatának erősítése, valamint a gyártók, forgalmazók és szolgáltatók ösztönzése a környezeti szempontból kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkező termékek és szolgáltatások bevezetésére.

Örömünkre szolgál, hogy a környező országokhoz képest a magyar cégek kiemelten törekednek a környezetbarát termék, szolgáltatás védjegy megszerzésére, amely minősítés összefügg a jobb minőséggel, az egészségesebb életlehetőségekkel, e tekintetben is a társadalom érdekeit szolgálva.