Értesítés a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. környezetvédelemmel kapcsolatos feladatainak jogutódlásáról

2024. január 23., kedd – 10:11

A Magyarország nemzeti meteorológiai szolgáltatójáról és a meteorológiai tevékenységről szóló 547/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. § (7) bekezdése értelmében, 2024. január 1. napjától a környezetvédelemmel – többek között a környezetbarát termék és európai ökocímke tanúsítással – összefüggő közfeladatokat a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-től jogutódlással a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vette át.

A Rendelet szerint a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. környezetvédelmi feladatellátással összefüggő jogosultságai és kötelezettségei 2024. január 1-jétől a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jogosítják, illetve kötelezik.