A zöld állítások közel fele hamis lehet – greenwashing a nemzetközi vizsgálatok és a szabályozás tükrében, I. rész

2023. március 20., hétfő – 13:21

A korszellemnek és az abból fakadó vásárlói igényeknek megfelelően a termelő és szolgáltató cégek jelentős része kommunikációjában és marketingjében igyekszik tevékenységét környezetbarátnak feltüntetni. Mivel a környezettudatosság valódi mérőszámok és hiteles igazoló eljárások nélkül nehezen megfogható, számszerűsíthető valami, a nem ritkán megalapozatlan „zöld marketing” a fogyasztó megtévesztéséhez vezethet. A nemzetközi vizsgálatok sajnos azt mutatják, hogy az online marketing feltűnően gyakran él a greenwashing eszközeivel. Az európai és a magyar törvényhozók végre felismerték, hogy a jelenség egyéb káros hatásai mellett a fenntartható gazdaság elérését célzó intézkedésekbe vetett közbizalmat is megingathatja, ezért nevesítették és igyekeznek szankcionálhatóvá tenni az alaptalan zöld állításokat.

Nyilvánvalóan nem utolsósorban a Terra Choice 2007-es tanulmányától inspirálva – melyben az észak-amerikai környezetvédelmi marketing vállalat 6 pontban foglalta össze a zöldre mosás legfőbb bűneit – az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a következőképpen foglalta össze a leggyakoribb „greenwshing” módszereket:

  • egy valójában környezetszennyező eljárás környezetbarátnak feltüntetése: azaz olyan állítás, mely néhány termékjellemző alapján azt hirdeti, hogy egy termék környezetbarát, de ezzel figyelmen kívül hagy esetleg kimondottan fontos egyéb környezetvédelmi szempontokat;

 

  • hiányzó bizonyítékok: olyan környezetvédelmi kijelentés, amely nem támasztható alá könnyn hozzáférhető adatokkal, vagy egy független harmadik fél által kiállított, megbízható tanúsítvánnyal;

 

  • homályosság: rosszul megfogalmazott állítás, melynek valódi jelentését a fogyasztó várhatóan rosszul értelmezi majd;

 

  • jogosulatlan jelölés: hamis címkék, illetve olyan díjak, melyeket a termék valójában sosem kapott meg.

Zöldre mosásnak (greenwashing) nevezzük tehát az olyan marketing- vagy PR-stratégiát, amely az adott vállalkozást környezetbarátnak, a környezetvédelemért felelősséget vállalónak tünteti fel, miközben annak tényleges működésében nem mutathatók ki érdemi lépések e célok elérése érdekében.

A fenti szempontok alapján az Európai Bizottság és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózat – melynek tagja a magyar Gazdasági Versenyhivatal is - 2020-ban felmérte az online kereskedelmi térben használt környezetbarát jellegre vonatkozó reklámállításokat, és a megvizsgált 344 honlap közel felénél úgy találták, hogy a reklámozott termékekről szóló állítások hamis, megtévesztő és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősíthetők.

A nemzetközi vizsgálatok eredményei szerint a zöld állítások közel fele hamis

Az európai vizsgálattal egyidőben 65 ország fogyasztóvédelmi szervezeteit tömörítő ICPEN (International Consumer Protection Enforcement Network) is elvégezte éves weboldal ellenőrzését, és e globális felmérés az európaihoz hasonló eredményt hozott, mely szerint a zöld állítások 40 százaléka félrevezető lehet.

Hogy az európai unió irányelvei miképpen akarnak gátat szabni a greenwashing jelenségének, és mit mond e gyakorlatról a magyar fogyasztóvédemi szabályozás, azt cikkünk következő részében fogjuk bemutatni.