Workshopot tartottak a fenntartható világkereskedelemért

2023. június 15., csütörtök – 17:43

A 2023-as Akkreditációs világnap fő témája a fenntartható globális kereskedelem kialakításának akkreditációs eszközökkel történő segítése. A témaválasztással a szervezők arra kívánják felhívni a figyelmet,  hogy miként járul hozzá az akkreditáció és megfelelőség-értékelés a fenntartható irányba mutató technikai fejlődéshez, a fogyasztói magatartás és a szabályozási környezet globális fenntarthatósági célokhoz igazításához, a mindehhez szükséges új felelősségi rendszerek kialakításához és üzleti modell-változáshoz. A világnap tematikájához igazodva az ASZEK -  Akkreditációs Szervezetek Klasztere a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége bevonásával Budapesten szervezett szakmai workshopot. A rendezvényen természetesen a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. tanúsítási igazgatóságának munkatársai is részt vettek.

Érdemi válaszokat kell adnunk a fenntarthatósági célokból adódó kihívásokra

A meghívott szakértők előadásaikban két, a termékek és szolgáltatások minőségbiztosítását és -tanúsítását célzó témakört jártak  körül:

  • a kijelölési célú akkreditálás jelentőségét és lehetőségeit, valamint
  • a vállalkozások tevékenységükre és termékeikre vonatkozó környezeti, „zöld” állításainak igazolási, akkreditált tanúsítási feltételeit.

A workshop célja az volt, hogy a két témában a már meglévő és a tervezett intézkedéseket felvázoló előadások alapján az előadók és a hallgatók részvételével érdemi párbeszéd alakuljon ki a nemzeti és globális fenntarthatósági célokból adódó kihívásokról és várható eredményekről.

Az akkreditáció elősegíti az árupiac gördülékeny működését

Ilinszki Gábor, a Nemzeti Akkreditálási Hatóság főosztályvezetője Élet az EA-2/17 M:2020 bevezetését követően című előadásában világította meg,  hogy 2020 óta a bejelentett szervezetek akkreditációja miképpen járul hozzá az európai egységes árupiac működéséhez, ezt követően pedig Wiegand Krisztina, az Akkreditálási Tanács elnöke érzékeltette, hogy mit jelent és mit eredményez a kijelölési célú akkreditáció az akkreditáltak szemszögéből. 

Az akkreditált minősítők és a valódi ökocímkék érdemben segítik a zöldre festés elleni küzdelmet

A résztvevők figyelmét fokozottan igénybe vevő, szigorúan szakmai előadásokat követő szünet után Nagy Aranka, a CMS Ügyvédi Iroda munkatársa tekintette át, hogy mennyiben járulhatnak hozzá az akkreditált tanúsítók a hamis zöldre festés vagy "Greenwashing" elleni hazai és nemzetközi küzdelem sikereihez.

A vállalkozók  találékonyak kevéssé megalapozott zöld állítások hitelesítésében

Végül, de nem utolsósorban dr. Szoboszlai Izabella, a Gazdasági Versenyhivatal munkatársa, a Versenytanács tagja érdekes példákkal, a GVH vizsgálati eredményeit alapul véve  mutatta be, hogy számos vállalkozó mennyire találékony, ha nem feltétlenül megalapozott zöld állításaikat kell alátámasztani akár kitalált, csak a fantázia világában létező, ám hangzatos nevű szervezetek minősítéseivel és hasonló eszközökkel.

A zöldre festés elleni küzdelemről és az ökocímkézésről szóló előadásokat, valamint az azokat követően kialakult szakmai beszélgetést következő cikkünkben fogjuk részleteiben is bemutatni.